Mart van Veen vergroot het bewustzijn van leiders, talenten en professionals waardoor men zich ontwikkelt tot authentieke en zelfbewuste mensen die vanuit vrijheid hun unieke bijdrage leveren aan hun directe omgeving. Ervaringsgericht, praktisch en doeltreffend is zijn aanpak.

Echte verandering vereist een duurzame aanpak!

Organisaties willen Leiders en Professionals die verantwoordelijkheid nemen en hun volledige potentieel benutten. Maar hoe faciliteer je dit als organisatie op een duurzame manier? Volgens Mart van Veen doe je dit door te werken aan bewustzijnsontwikkeling op fundamenteel niveau. Leiders en Professionals  worden hierdoor autonomer, vrijer, krachtiger en sensitiever. Hier wordt iedereen, ook de organisatie, effectiever en gemotiveerder van!
Duurzaam veranderen vraagt een fundamentele aanpak waarin alles onder ogen wordt gezien. Van zowel de organisatie als de professional. Dat vereist moed en doorzettingsvermogen van alle betrokkenen.

Bewust worden, het fundament van Transformatie

De aanpak van Mart van Veen onderscheidt zich door zich te richten op drie niveau’s van bewust-zijn. Theoretisch zijn deze gescheiden maar praktisch gezien zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Egobewustzijn, het eerste niveau, kenmerkt zich door bewustwording in gedrag, denken, voelen en fysieke gewaarwording. Door het loslaten van overtuigingen en patronen die niet meer functioneel zijn, wordt het tweede niveau zichtbaar.

In het kernbewustzijn word je je gewaar van je kern en innerlijk weten en laat je egoïsme los. Vanuit dit kernbewustzijn waar je vrijer van veroordeling bent, blijf je onthecht van niet functionele gevoelens als angst en boosheid. Je wordt niet langer belemmerd je oorspronkelijk potentieel te benutten. Vanuit het kernbewustzijn krijg je soms een glimp van het universeel bewustzijn, het derde niveau.

Het onbenoembare 

Het universeel bewustzijn is een ongerept gewaar-zijn, vrij van welke begrenzing dan ook. Dit niveau laat zich niet in woorden vatten en wordt ook wel het onbenoembare genoemd. Het is de bron van creatie, inspiratie, innerlijke wijsheid, deugdzaamheid en vrije wil. Een diepe verbinding met en duurzaam verblijf in deze staat van bewust-gewaar-zijn is nodig om als mensheid de huidige problemen te transformeren.

Wake up call!

Is jouw organisatie ook op zoek naar duurzame verandering door bewustwording op fundamenteel niveau?

bekijk dan ons aanbod of maak een afspraak.

Trailen op het scherpst van de snede

Mart van Veen heeft het lef en de ervaring om het keurslijf van een programma los te laten. We werken vanuit openheid en aanwezigheid in het Nu. Zo kan steeds ontstaan wat nodig en werkzaam is. We noemen onze manier van werken trailen (= trainen + helen). We leren niets af of aan, maar dragen bij aan het heel worden van de persoon. Die delen in de persoonlijkheid welke verdrongen of vervormd zijn, worden volledig doorleefd en ervaren en vervolgens getransformeerd. Woede wordt kracht, verdriet wordt voelen, angst wordt alertheid. Op het scherpst van de snede, op een liefdevolle wijze, met ruimte voor het individu wordt niets uit de weg gegaan.

Ervaringsexperimenten, aandachtsoefeningen en meditaties, visualisaties, natuurervaringen en praktijkopdrachten maken onderdeel uit van onze werkwijze. We borgen de vertaling naar de dagelijkse praktijk door op locatie diverse werkvormen aan te bieden. Denk hierbij aan intervisie, shadowing, real time feedback, aandachtsoefeningen, Itjing consult en mini quests.

De belangrijkste uitgangspunten voor onze trails zijn:

 • wees aanwezig in het moment
 • spreek jezelf uit en durf te confronteren
 • bevraag de ander voordat je interpreteert en conclusies trekt
 • blijf onbevangen en zonder oordeel, neem niets persoonlijk
 • onderzoek en durf te experimenteren met patronen en gewoontes
 • sta open voor feedback en wees onderzoekend
 • zorg voor veiligheid
trial

Aanbod

Wakker Werkt

Verandertrajecten en procesoptimalisaties zorgen voor kortstondige verandering, maar het lukt vaak niet om deze permanent te laten beklijven. Blijvende verandering en ontwikkeling ontstaat van binnen uit. Daarom is het noodzakelijk het bewustzijn van de mensen in de organisatie te vergroten. Dit is wat we doen met het programma Wakker Werkt. Van symptoombestrijding naar de kern. Van buiten naar binnen.

Onze buitenwereld is een weerspiegeling van wat er binnen leeft. Chaos buiten komt door chaos binnen. En omgekeerd leidt harmonie en kracht van binnen tot harmonie en kracht buiten. Velen weten dit, maar leven er niet naar. Door de overvloed aan prikkels van buiten negeren we de stilte van binnen waardoor we onze innerlijke wijsheid niet horen en ons volledig potentieel niet benutten.

Dus als je beter wil functioneren, moet je naar binnen, wakker worden. Allles staat of valt met de mate van bewust-zijn over jezelf. Dat gaat oa over mindfullness, lichaamsbewustzijn, weten wie je bent en wat jou triggert (emotionele intelligentie), het loslaten van maskers en identificaties, het helen van oude pijn en natuurlijk de bereidheid en de moed om echt en authentiek en dus ook krachtig kwetsbaar te zijn.

Google en Intel zijn bedrijven waar een vergelijkbaar programma Awake at Work met veel succes is uitgevoerd. Medewerkers ervaren meer flow, meer zeggenschap, meer verantwoordelijkheid (response – ability) en meer plezier in hun werk.

Het programma Wakker Werkt stimuleert een bedrijfcultuur waarin:

 • medewerkers eigenaarschap en verantwoordelijkheid voelen en nemen voor wat ze doen;
 • conflicten een bron van ontwikkeling zijn en creatief en constructief lerend worden benaderd;
 • diversiteit wordt gevierd en tegenstellingen worden geaccepteerd;
 • fouten worden gezien als een inherent aspect van groei en innovatie en mederwerkers niet bang hoeven te zijn daarop afgerekend te worden;
 • ondernemersschap en innovatie gestimuleerd wordt.

Ontwikkel je Talenten

Talent Otwikkeling wordt ingezet voor de high potentials van uw organisatie. Een transformatie en fundament voor de leiders van morgen. Onze visie op talentenontwikkeling is helder: van nature zijn we allemaal voorzien van een ongerept potentieel aan mogelijkheden. Daar zijn we ons alleen niet altijd volledig van bewust. Ervaringen uit ons verleden kunnen er voor hebben gezorgd dat bepaalde kwaliteiten in de schaduw zijn komen te staan. Maar nooit helemaal kwijt. Wij laten talenten stralen door ze weer in contact te brengen met hun potentieel! In samenwerking met De Baak zijn programma’s ontwikkeld en worden met veel waardering ontvangen door onder andere Grolsch, ABNAmro en Hunter Douglas

Nieuw Leiderschap 

In ons leiderschapsprogramma richten we ons op de ontwikkeling van Leiders die compleet zijn omdat ze voorbij het  eerste niveau van bewustwording (inzicht in patronen en conditioneringen) verbinding hebben met hun kern en regelmatig ook met het universele bewustzijn. Leiders die hun potentieel stelselmatig verder ontwikkelen met behulp van nieuwe bewustzijns-technieken zoals:

 • visualisatie en creatie-technieken;
 • door stilte ruimte maken voor het innerlijk weten;
 • bewustzijn van de systemische onderstroom en hoe daar invloed op uit te oefenen;
 • centreren door een eenvoudige meditatietechniek
 • meesterschap over eigen gedachten en gevoelens

De opbouw van dit programma is 4 modules van 2 dagen en een intensive van 4 dagen. Tussentijdse coaching en intervisie en toepassing in praktijkcases.

Scan je organisatie: breng de onderstroom in beeld

Mart van Veen scant geheel vrijblijvend je organisatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van interviews, bedrijfsbezoeken en een I Tjing consultatie, eventueel aangevuld met een Systemisch Onderzoek. De basis voor deze organisatiescan is de I Tjing, een wijsheidsboek dat in het oude China werd gebruikt door staatshoofden voor het nemen van complexe beslissingen. In de tegenwoordige tijd heeft het o.a. aan de basis gestaan voor de huidige informatie technologie en is het een leidraad en inspiratiebron voor ontwikkeling van mensen en organisaties. Mart van Veen gebruikt acht thema’s uit de I Tjing voor deze scan. Thema’s zijn: Leiderschap, Kernactiviteiten, Structuur, Proces, Team, Reflectie, Confrontatie en Duurzame Verandering.

volgt

Mart van Veen

Mart van Veen

Mart is een ervaringsgerichte begeleider van mensen en organisaties in het ontwikkelen van authentieke en bewuste mensen. Van oorsprong creatief marketeer en leider in grote corporate organisaties. Puttend uit zijn levenservaring en zijn brede opleidingsachtergrond weet hij mensen te raken en te inspireren, te ontwikkelen op fundamenteel niveau. Werken met Mart maakt je wakker, raakt je gevoel en brengt je verder in je dagelijks leven en werk. Eenvoud en toepasbaarheid zijn essentieel voor hem. Een belangrijke inspiratiebron is de Itjing, het boek der veranderingen. Thema’s die zijn aandacht hebben zijn: leiderschap, persoonlijke bewustwording, talentontwikkeling en nature experience.

Contact

Mart van Veen
mail@martvanveen.nl
0651801217