Mart van Veen ontwikkelt leiders, talenten en professionals tot authentieke en zelfbewuste mensen die vanuit vrijheid hun unieke bijdrage leveren aan hun directe omgeving. Ervaringsgericht, praktisch en doeltreffend is zijn aanpak.

Aanpak

Waarom?

Organisaties zijn op zoek naar professionals die verantwoordelijkheid nemen en hun volledige potentieel benutten. Maar hoe faciliteer je dit als organisatie op een duurzame manier? Volgens Mart van Veen doe je dit door te werken aan bewustzijnsontwikkeling op fundamenteel niveau. Professionals en leiders worden hierdoor autonomer, vrijer, krachtiger en sensitiever. Hier wordt iedereen, ook de organisatie, effectiever en gemotiveerder van!
Duurzaam veranderen vraagt een radicale aanpak waarin al het gewenste én ongewenste volledig onder ogen wordt gezien. Van zowel de organisatie als de professional. Dat vereist lef en doorzettingsvermogen van alle betrokkenen.

Filosofie

De aanpak van Mart van Veen onderscheidt zich door zich te richten op drie niveau’s van bewust-zijn. Theoretisch zijn deze gescheiden maar praktisch gezien zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Egobewustzijn, het eerste niveau, kenmerkt zich door bewustwording in gedrag, denken, voelen en fysieke gewaarwording. Door het loslaten van overtuigingen en patronen die niet meer functioneel zijn, wordt het tweede niveau zichtbaar. In het kernbewustzijn word je je gewaar van je kern en innerlijk weten en laat je  egoïsme los. Vanuit dit kernbewustzijn waar geen oordeel is, blijf je onthecht van niet functionele gevoelens als angst en woede. Je wordt niet langer belemmerd je oorspronkelijk potentieel te benutten. Vanuit het kernbewustzijn krijg je glimpsen van het universeel bewustzijn, het derde niveau.

Het Universeel Scheppend Principe

Het universeel bewustzijn is een ongerept gewaar-zijn, vrij van welke begrenzing dan ook. Dit niveau laat zich niet in woorden vatten en wordt ook wel het onbenoembare genoemd. Het is de bron van creatie, inspiratie, innerlijke wijsheid, deugdzaamheid en vrije wil. Een diepe verbinding met en duurzaam verblijf in deze staat van bewust-gewaar-zijn is nodig om als mensheid de huidige problemen op onze planeet blijvend te veranderen.

Werkwijze

Werken op het scherpst van de snede

Mart van Veen heeft het lef en de ervaring om het keurslijf van een programma los te laten. Te werken vanuit openheid en aanwezigheid in het moment. Zo kan steeds ontstaan wat nodig en werkzaam is. Men leert niets af of aan, maar draagt bij aan het heel worden van de persoon. Die delen in de persoonlijkheid welke verdrongen of vervormd zijn, worden volledig doorleefd en ervaren en vervolgens getransformeerd. Woede wordt kracht, verdriet wordt voelen, angst wordt alertheid. Op het scherpst van de snede, op een liefdevolle wijze, met ruimte voor het individu wordt niets uit de weg gegaan.

Ervaringsexperimenten, aandachtsoefeningen en meditaties, visualisaties, natuurervaringen en praktijkopdrachten maken onderdeel van de werkwijze. We borgen de vertaling naar de dagelijkse praktijk door op locatie diverse werkvormen aan te bieden. Denk hierbij aan intervisie, shadowing, real time feedback, aandachtsoefeningen, Itjing consult en mini quests.

De belangrijkste uitgangspunten voor de programma’s zijn:

  • wees aanwezig in het moment
  • spreek jezelf uit en durf te confronteren
  • bevraag de ander voordat je interpreteert en conclusies trekt
  • blijf onbevangen en zonder oordeel, neem niets persoonlijk
  • onderzoek en durf te experimenteren met patronen en gewoontes
  • sta open voor feedback en wees onderzoekend
  • zorg voor veiligheid

Scan je organisatie

Is jouw organisatie ook op zoek naar duurzame verandering maak een afspraak voor een scan.

Aanbod

Organisatie Scan

Scan je organisatie, breng de onderstroom in beeld en verbeter je koers!

Vaak wordt er zonder goed na te denken gestart met een training of organisatieontwikkeling. Tijdens de training kom je er achter dat het om andere thema’s draait dan dat je vooraf bedacht had. Met een Organisatie Scan maak je een goede analyse van jouw organisatie of team en breng je de vaak onbenoemde thema’s aan de oppervlakte. Hierdoor kunnen de juiste interventies worden ingezet.

Agile voor Professionals

Vergroot je zelfbewustzijn in dit 9-maands intensief programma.
Wordt authentieker, krachtiger en proactiever.

Werk Agile vanuit je persoonlijke missie en vergroot je impact. Organisaties worden steeds platter en flexibeler. Agile werken voor Professionals is een vereiste voor moderne organisaties. Dit betekent dat Professionals meer verantwoordelijkheid krijgen, zelfstandig beslissingen moeten nemen en om moeten gaan met politieke krachtenvelden van Peer Professionals.

Vijf-daagse Mystieke Expeditie Israel

In deze unieke vijf-daagse mystieke expeditie wordt je de mogelijkheid geboden een daadwerkelijke transformatie te ondergaan op inspirerende wijze begeleid door Mart van Veen.

In deze reis werken we aan drie wezenlijke thema’s: ego, essentie en manifestatie. Dit doen we door bijzondere plekken te bezoeken en ter plaatse krachtige oefeningen te doen die ons diepe inzichten verschaffen en ons verbinden met onze Eigen-Wijsheid.

Talent ontwikkeling

Ontdek je Talent in dit 15-maands intensief programma. Wordt authentieker, krachtiger en proactiever en geef richting aan je loopbaan.
Zowel als in-company programma als open inschrijving waaraan verschillende bedrijven kunnen deelnemen.

USP Practice

Deze informatie volgt binnenkort. Neem nu alvast contact met Mart op voor meer informatie.

mart circle image-01

Mart van Veen

Mart is een ervaringsgerichte begeleider van mensen en organisaties in het ontwikkelen van authentieke en bewuste mensen. Van oorsprong creatief marketeer en leider in grote corporate organisaties. Puttend uit zijn levenservaring en zijn brede opleidingsachtergrond weet hij mensen te raken en te inspireren, te ontwikkelen op fundamenteel niveau.

Eenvoud en toepasbaarheid zijn essentieel voor hem. Een belangrijke inspiratiebron is de I-Tjing, het Boek der VeranderingenMart is 20 jaar werkzaam als trainer/coach. Opdrachtgevers zijn onderanderen:

De Baak, KPN, ABN AMRO, Hunter Douglas, Mammoet en Grolsch.

Referenties

Gegroeid als leider, werk nu vanuit mijn essentie

“Een cadeautje dat zijn weerga niet kent. Deze training is echt anders dan andere trainingen, raakt de kern van personal leadership en laat je gemerkt en ongemerkt
veranderen. Ik ben gegroeid als leider en werk vanuit mijn essentie en veel minder vanuit mijn patronen. Daarmee ben ik als leider effectief en inspirerend geworden en creëer ik ruimte voor mijn team om te presteren. (…) Mart van Veen heet een duidelijke visie over hoe je van binnenuit de draai naar personal leadership kunt maken. De leiders van nu moeten mensen op een andere manier inspireren en de juiste richting wijzen.
Leading by example is meer urgent nu wij straks meer agile gaan werken. (…) In Marts way of working
gaat het ook om eigenaarschap, pragmatsme en durf, issues die voor het ABNAMRO van de toekomst heel belangrijk zijn.”

HR Manager ABNAMRO

Ik ben effectiever en authentieker

“De training bij Mart van Veen heeft me veel opgeleverd. Ik ben me zoveel bewuster
geworden van wie ik ben, wat ik doe en waarom ik dat doe. Dat heeft mij in staat gesteld keuzes te maken. Zo ben ik gestopt met een aantal activiteiten en rollen die niet goed bij me pasten, die me eigenlijk in de weg zaten en die ik vooral voor anderen deed. In plaats daarvan ben ik minder op mijn spreekwoordelijke tenen gaan lopen en meer gaan leven naar mijn eigen normen en waarden. Ik ervaar nu veel minder stress en zorg over of ik dingen goed doe. Ik ben effectiever en authentieker geworden en daardoor ben ik ook beter in staat verbinding te maken met anderen.”

Manager Delta Lloyd

Veel meer plezier gekregen in mijn werk

“Mart van Veen windt er geen doekjes om en geeft je terug wat anderen misschien wel denken, maar niet altijd zeggen. Zo heb ik veel geleerd over mezelf en hoe ik overkom op anderen. In een aantal sessies zijn we tot een persoonlijk visie statement gekomen, dat mij veel houvast geeft bij het maken van keuzes, in mijn werk en daarbuiten. Bovendien voelt Mart uitstekend aan wat er onder de oppervlakte zit en hij maakt dit bespreekbaar. Door zijn humor en relatieveringsvermogen heb ik geleerd mezelf losser en speelser op te stellen, waardoor ik veel meer plezier heb gekregen in mijn werk.”

Consultant bij Alliander

Beter prioriteren en meer rust

Het was een intensief proces met complexe vraagstukken en heftige momenten.
Momenten waarop je jezelf tegenkomt en echt beseft dat verleden en omgeving je vormen tot de persoon die je vandaag bent. Het belangrijkste inzicht dat ik heb opgedaan is dat ik onbewust vaak bezig was met de mening van anderen, in plaats van te focussen op mijn eigen gevoel of mening. Het bewust worden van dit onbewuste gedrag, gaf me de mogelijkheid daar aan te werken. Ik ben dan ook veel assertiever geworden, zowel op mijn werk als in mijn privé omgeving. (…) Door meer naar mezelf te luisteren,
ben ik beter in staat mijn eigen grenzen aan te geven. Op mijn werk kan ik beter prioriteren en in mijn privé omgeving beter nee zeggen. Betere resultaten en meer rust, zijn belangrijke vruchten die ik hiervan pluk.”

Analyst Nestle Professional

Agenda

Agile voor Professionals

Startdata:

Intake: 10 en 20 November 2017
Module 1: 22 en 23 Januari 2018
Module 2: 26 en 27 Februari 2018
Module 3: 26 en 27 Maart 2018
Module 4: 23 en 24 April 2018
Finale: 18 mei 2018

Kosten

Prijs (exclusief btw en verblijfskosten): € 3.595,–
Geschatte Verblijfskosten: € 495,–

Vijf-daagse Mystieke Expeditie Israel

Data:

15 t/m 19 Januari 2018

Kosten

Prijs (exclusief btw en vlucht) € 2.595,– bij zakelijke deelname. Bij Prive-deelname wordt in overleg de prijs bepaald.

Contact

Mart van Veen
mail@martvanveen.nl
0651801217